תוכנית פינוי בינוי "מצפה אחוזה"תוכנית פינוי בינוי "מצפה אחוזה" חפ/2249
בתאריך 8.4.09 הופקדה בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה תוכנית פינוי בינוי חפ/2249 – "מצפה אחוזה". לפי התוכנית יהרסו 5 הבתים: סמולנסקין 25, 27, הרופא 12, תל מאנה 54, 56 ובמקומם יבנו 3 רבי קומות בני 7 ו-9 קומות שיכללו 80 דירות ומבנה ציבור. תוספת התושבים מול בית החולים "כרמל" תחמיר את בעיות התחבורה והחניה במקום והבניינים הגבוהים החריגים לסביבתם יכערו את הסביבה. הפורום סייע לתושבים להגיש התנגדויות לתוכנית.
הועדה המחוזית אשרה את התוכנית בתנאים שיקשו על היזם לבצע את תוכניתו. התושבים עתרו לבית המשפט המחוזי נגד אישור התוכנית, לאחר שבית המשפט דחה את עתירתם, עררו על כך לבית המשפט העליון.