בית האבות "לב הכרמל" ברחוב היינהבית האבות "לב הכרמל" ברחוב היינה חפ/1870ב'
הועדה המקומית החליטה להוסיף שתי קומות על המבנה הקיים ולבנות בניין בן 6 קומות בשטח הירוק לידו הגובל בגן שמואל. תוספת בנייה חריגה זו ניתנה ליזם כדי שישמר את הבניין. אך למעשה החזית לכיוון מוריה תיהרס ותבנה מחדש ותשמר רק החזית מהצד השני.
בפברואר 2011 החליטה הועדה המחוזית לקבל את בקשות היזם תוך שינויים קוסמטיים ומינוריים. מצד אחד לא אשרה לו להעתיק את חזיתו המזרחית של המבנה, הנמיכה את גובהן של הקומות העליונות כדי שגובה המבנה לא יעבור את גובה מגדל המים, ועוד מספר שינויים חזותיים, אך אישרה את כל שטח הבניה החריג בסך 5,355 מ"ר. תוכנית זו פוגעת במתחם היינה המוגדר מתחם לשימור, מבטלת את השטח הירוק בין בניין לב הכרמל לבין גן שמואל, ומוסיפה תחבורה שספק אם הרחוב יכול לעמוד בה.