מגדל מגורים בככר קרית ספר
מגדל מגורים בככר קרית ספר -  חפ/2158 רח' מוריה 107

1.
תיאור התוכנית
מבנה בן 11 קומות מעל שתי קומות מסחר בשטח של שניים וחצי דונם שבו 50 יחידות דיור  וחניון ציבורי שבו 100 מקומות חניה.

2. המצב הסטטוטורי

בתאריך 9.11.09 אשרה הועדה המקומית תוכנית לבנית מגדל מגורים בן 20 קומות מעל קומת לובי וקומת מסחר.  שטח התוכנית שניים וחצי דונם והיא כוללת כ-50 יחידות דיור וחניון ציבורי שבו 100 מקומות חניה מתחת כיכר ספר.   במגרשים סביבו יותרו מבנים בני 6 קומות בלבד..  "פורום ציבורי כרמל" קיים אסיפות תושבים של רחוב מוריה והשכונות הסמוכות, בהן הוצגו  לתושבים מסמך מדיניות הבנייה בציר הרכס , תוכנית המגדל בכיכר קריית ספר והשלכותיו על צביונו של הכרמל ועל עומסי התחבורה בציר מוריה. החשש הגדול  מכל הוא, שהתוכנית תהווה תקדים לבניית מגדלים נוספים שישנו לחלוטין את אופיו של הכרמל ויגרמו לפגיעה חמורה באיכות החיים והסביבה של כלל התושבים ברכס. במסגרת האסיפות נבחר ועד תושבים לפעולה נגד התוכנית.
בתאריך 15.6.11 התקיים דיון להפקדה של התוכנית בוועדה המחוזית. לקראת הדיון הכינו הפורום וועד התושבים ניירות עמדה שהוצגו בפני חברי הועדה. לדיון הגיעו תושבי האזור ורשות דיבור ניתנה לנציג הפורום, נציג התושבים ולנציג האופוזיציה בעירייה. הוועדה החזירה את התוכנית ליזמים לתיקונים והשלמות וביקשה חלופות בינוי נוספות, שתתבססנה על ראיית מוקד כיכר ספר כמכלול, כנדרש במסמך המדיניות.  
בתאריך 9.5.12 התקיים דיון נוסף להפקדה של התוכנית בוועדה המחוזית. לקראת הדיון הכין וועד התושבים נייר עמדה שהוצג בפני חברי הועדה. לדיון הגיעו תושבי האזור ורשות דיבור ניתנה לנציג הפורום, נציגי התושבים ולנציג האופוזיציה בעירייה. הועדה אשרה להפקדה בניין בן 11 קומות מעל שתי קומות מסחר וחניון ציבורי שבו 100 מקומות חניה.
וועד תושבים שהוקם בסיוע הפורום, פועל נמרצות למנוע את הקמתו של מגדל-מפלצת זה ופועל להצלת ציר מוריה ורכס הכרמל. הוועד מקיים מאבק ציבורי למניעת  המפגע הזה, מגייס אנשים ותרומות ונערך לקראת הפקדת התוכנית בוועדה המחוזית. כל המעוניין לתרום/להצטרף למאבק הזה שיפנה אלינו. בנוסף, ניתן לחתום על עצומה נגד המגדל:
http://www.atzuma.co.il/haifa1
הועדה המחוזית אשרה את התוכנית בתאריך 2.12.13

מבקר המדינה מתח ביקורת חריפה על עיריית חיפה על אישור התוכנית לבניית המגדל בכיכר קריית ספר
• המבקר ציין כי העיריה אינה מקדמת תוכנית מתאר (כך "נוח" לעבוד יותר, אין מסגרות מחייבות). כתוצאה מכך היא מתבססת על "מסמכי מדיניות". אלא ש- "הועלה כי הוועדה המקומית לא החילה את המדיניות באופן שוויוני ואחיד - לעתים אישרה תכניות בהתאם למסמכי המדיניות, ובפעמים אחרות אישרה תכניות בניגוד להנחיותיהם".
• הוועדה המקומית אישרה תכניות נקודתיות רבות ששינו את אופי הבנייה באזורי העיר, מה ש- "עלול לאלץ את מוסדות התכנון להתאים את התכנון העירוני לתכנון הנקודתי".
• משיקולים צרים, בלי תכנון מקיף, ללא ראייה כוללת - כך ע"פ הדו"ח, פעלה הוועדה המקומית וכך וקבעה עובדות מוגמרות שאח"כ קשה לשנות
.