מתחם מגורים במלון "הר הכרמל" – ברח' אילנותמתחם מגורים במלון "הר הכרמל" – ברח' אילנות
הועדה המקומית בישיבתה ביום 10.8.09 אשרה את תכנית חפ/2296  להקמת מתחם מגורים חדש בשטח  הכולל חלק מאתר מלון "הר הכרמל" ושטח תחום ע"י  יתרת האתר הנ"ל, רח' דרך הים, רח' אילנות ושביל ציבורי קיים מדרום לרח' שושנת הכרמל.  לפי התוכנית יוקמו 10 מבנים שבהם 120 יחידות דיור, תוך הריסת המבנים הקיימים למעט בית הכנסת.  גובה הבניינים 5-7 קומות על גבי 2 מפלסי חניה. 
"פורום ציבורי כרמל" מחה בפני חברי הועדה המקומית על פריצה נוספת של מסמך המדיניות למרכז הכרמל.  על פי הנחיות מסמך המדיניות, הגובה המכסימלי באזורים לתגבור מותנה, יהיה על פי המאושר בסביבת הפרויקט, בתוספת 2 קומות, דהיינו 6 קומות, שהן 3 קומות +קומת עמודים+2 קומות.  כלומר,  חמש קומות מעל קומת עמודים שגובהה 2.2מ.'   בתוכנית זו  מוסיפים קומת עמודים של 4.5 מ' ועוד קומה טכנית על הגג של מעל 3 מ' ועוד שתי קומות חנייה.  היינו הגובה המכסימלי הוא 7+4=11 קומות.
התוכנית תחמיר את בעיות התחבורה והחניה ברחובות דרך הים ואילנות ותפגע באיכות החיים של התושבים.  הפורום קיים אסיפת תושבים בבית ספר אילנות במסגרתה נבחר ועד תושבים שיפעל נגד התוכנית.
בתאריך 16.12.11 הפקידה הועדה המחוזית את התוכנית, ועד התושבים נערך להתנגדויות.