מחנה זאב ברחוב מרכוסבינוי במחנה זאב ברחוב מרכוס   חפ/2162

ברחובות מרכוס-זאב שבכרמל הצרפתי אמורים להתפנות שני בסיסים של צה"ל. מינהל מקרקעי ישראל והעירייה מבקשים לבנות במקום שני מבני רכבת, שאינם תואמים את אופי השכונה. התושבים התאגדו בוועד פעולה והפורום סייע לוועד בבחירת דרכי פעולה.
הפורום התנגד גם הוא לתוכנית מכיוון שהשטח שהוקצה לגן ציבורי היה קטן מהנדרש על פי תוכנית בניין העיר ובכך נפגע צביונה הירוק של השכונה. בנוסף, המבנים מתוכננים להבנות על כתף הכרמל ברצף, מה שיוצר מפגע נופי בצורת חומת בטון שניתן לראותה מכל רחבי העיר.
בתאריך 3.6.09 התקיים בבית הספר טשרניחובסקי מפגש ציבורי בין העירייה והיזמים לבין התושבים. במפגש זה הוצגה התוכנית לתושבים ונשמעו השגותיהם לתוכנית.  ועד התושבים טען שמפגש זה אינו שיתוף ציבור אמיתי, יש לערוך תוכנית כוללת לכל הכרמל הצרפתי עקב תוכניות לתוספת כ-2000 יחידות דיור בשכונה.  כמו כן בקשו שיוקם פארק במקום תוספת הבנייה ברחוב.
ראש העירייה הבטיח לקיים מפגש נוסף עם חברי הועד. גם במפגש זה לא שעה ראש העיר לבקשות התושבים.
למרות בקשותיהם החוזרות ונשנות של התושבים, לא התקיים שיתוף ציבור אמיתי.  העירייה אשרה את התוכנית תוך שינוי אחד: הוגדל השטח הציבורי הפתוח ע"י ביטול בניין בן 21 יחידות דיור. יחידות דיור אלה יועברו לבניינים אחרים בהם תתווסף קומה, גובה המבנים יהיה 8 קומות. הודעה המחוזית אשרה את החלטת העירייה  התושבים פנו לבית המשפט בבקשה לבטל את התוכנית, אך בית המשפט דחה את עתירתם. התושבים עררו על כך לבית המשפט העליון.