עיבוי רמת שאולעיבוי שכונת רמת שאול  חפ/2222

התוכנית מאפשרת הרחבת הדירות ברחוב אמיל זולא בשכונת רמת שאול בכרמל הצרפתי תוך תוספת של 4 קומות לבתים.
תוכנית זו משנה לחלוטין את אופי השכונה: יקטנו המרווחים בין הבניינים, גובה הבניינים יגרום לחסימת נוף הים של חלק מהדיירים ולחלקם יוסתר חלקית. בכל מקרה תגרם פגיעה בזרימת האוויר לדירות וחלקן יוצללו בשעות אחר הצהרים. שטח הגינות בחלק מהבתים יקטן לטובת מקומות חנייה. הפורום הגיש התנגדות לתוכנית בטענה שבעקבות התוכנית נוצר מחסור חמור בשטחים ירוקים נגישים בשכונה.
mYnet 5.5.2008