חיבור שדרות הנשיא לשדרות מוריה
גן האם

הכביש מעל גן האם

 חיבור שדרות הנשיא לשדרות מוריה

 תיאור הפרויקט
פרויקט חיבור שדרות הנשיא לשדרות מוריה בקו ישר: סלילה של דרך עורקית חדשה חד- סטרית . בקטע שדרות הנשיא שעד דרך הים היא דו נתיבית, ולאחר מכך, בקטע דרך הים, שדרות מוריה תלת נתיבית. במסגרת פרויקט זה מתוכננים הסדרי תנועה חדשים בשדרות הנשיא ובדרך הים: קטע שדרות הנשיא והחיבור החדש יהפכו להיות חד סיטריים. על פי התוכנית מתוכנן להבנות גשר תחבורתי מעל פארק גן האם וגן החיות.

 השלב הסטטוטורי
התוכנית הינה בסמכות הוועדה המחוזית. לפרויקט זה אין עדיין תוכנית בניין עיר והוא לא עבר את אישור הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ואת אישור הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה. יש לציין כי תוכנית לכביש זה, כולל גשר עילי מעל לגן האם, קיימת כחלופה מועדפת מטעם חב' "יפה נוף" להקלת עומס התחבורה במרכז הכרמל.

 סכנות התוכנית
3.1.  פגיעה קשה ובלתי הפיכה בפארק גן האם ובגן החיות עקב סלילת הגשר לתחבורת מכוניות מהירה בתחומם ומעליהם.

3.2.  פגיעה בנוף ובשטחים פתוחים עקב סלילת הכביש בתוך הגן: עמודים הבנויים בתוך הגן ועקב כך הצללה ויצירת חלל לא נעים מתחת לכביש.

3.3  יגדלו ויתעצמו הרעש וזיהום האוויר מהמכוניות.