לינקולן תל-אהרון



שכונת מורדות לינקולן ותל אהרון – חפ/ 2185 , חפ/ 2186

1. תיאור התוכנית
הבנייה המתוכננת משתרעת על המורדות המערביים של הכרמל: שלוחת תל אהרון והשלוחה מתחת רחוב לינקולן.  כמו כן כוללת התוכנית חטיבת קרקע התחומה בין רחוב פרויד ובין הכביש המוביל לטירת הכרמל.
במסגרת התוכנית מתוכננות להבנות 3174 יחידות דיור בשטח של  870 דונם. מדובר בבנייה רוויה של 160% בצפיפות של 16 יחידות לדונם. גובה  המבנים המתוכנן הינו 7-20 קומות. השכונות יחוברו תחבורתית לכביש פרויד. התוכנית מנוגדת לתוכנית המתאר הקיימת ,בה מותרת בנייה של 66% בלבד באזור בבניינים בני 3-4 קומות בלבד. שטחי נחל ושטחים שהוגדרו לפי תוכנית המתאר הקיימת כשמורת טבע, יכוסו בבניה צפופה של רבי קומות.

2. השלב הסטטוטורי
התוכנית נידונה במוסדות התכנון משנת 2002 ואושרה להפקדה על ידי הועדה המחוזית ביולי 2012.
הסתיימה הפקדת תוכנית מורדות לינקולן-תל אהרון
הפורום ארגן הסברה במספר אסיפות תושבים והקים ועדי פעולה ברמת אשכול, ברחוב הרופא-לינקולן  ובכרמליה. וועדי הפעולה של כרמליה, שמבור ולינקולן-הרופא התארגנו היטב, גייסו כספים ונעזרו באנשי מקצוע להגשת התנגדויות בהיקף נרחב. כתוצאה מריבוי ההתנגדויות לתוכנית מונה חוקר. החוקר שמע את המתנגדים.
הועדה לתכנון ובנייה החליטה ב- 2014  לקצץ בשליש את מספר יחידות הבנייה בתוכנית, שיבנו בשטחים שמדרום מערב לדרך פרויד ובהם מלונאות ו-900 יחידות דיור. .
ב-2016 התחילה העירייה להכין תוכנית חדשה ל630 דונם והיא כוללת 2000 דירות בלבד.

. סכנות התוכנית
1. הבנייה המאסיבית של רבי קומות תגזול את נוף הים מחלק נכבד מתושבי ההר כולל ציר מוריה, רח' מרגלית, רמת אשכול, כרמליה, רח' הרופא ועוד. המבנה הנופי של הכרמל עם בתים בגובה 3-4 קומות ייהרס על ידי רבי קומות בצפיפות גדולה.
2. התוכנית תיצור עומס תחבורתי כבד בדרך פרויד, במרכז חורב ובצומת מת"מ. הכניסה והיציאה לשכונה המוצעת הן דרך רחוב הרופא ובהמשכו דרך כבישים צרים וחד סטריים ללא אפשרות הרחבה.
3. הבינוי המוצע יגרום לפגיעה ממשית בנחל אזוב ונחל אחוזה. השכונה תגיע קרוב מאוד לערוץ הזרימה של הנחל ובכך תפגע בנוף הנחלים ובמערכות החי והצומח באזור.
4. הקירות התומכים המוצעים בתוכנית בגובה של 20-25 מטר, יגרמו לפגיעה בנוף הכרמל,  בנגישות, ובחיי השכונה.
5. מכביש החוף יראה הפרויקט כ "חומה הסינית"  בשל גובה המבנים וצפיפותם (מרווחים של 5 מטר בין המבנים). ע"י כך ייהרס נופה הירוק של העיר חיפה מכוון דרום.
6. אם יאושר הפרויקט הוא ישמש כתקדים לשכונות נוספות דומות לו באזור.