מגדל נוף
מגדלי נוף

מלון נוף

מגדל נוף חפ/2063/א

1.  תיאור התכנית:
התוכנית חלה על שטח של כ-2.5 דונם המשתרע בין רחוב יפה נוף לשדרות הנשיא ומציעה איחוד 2 חלקות המיועדות למגורים, לצורך הקמת מבנה מגורים , בגובה של 9 קומות הכולל 18 יחידות דיור כאשר בחלק מקומת הקרקע מוצע שימוש מסחרי הפונה לכיוון טיילת לואי. בתחום התכנית מוצעות 4 קומות חניה תת קרקעיות הן לטובת המגורים והמסחר המוצעים בתכנית והן לטובת מלון נוף הצמוד לה. החניה בתחום מבנה המגורים מוצעת כתחליף לחניה המאושרת בתחום שדרות הנשיא בתת הקרקע. כמו כן מוצע בתוכנית תוואי להולכי רגל המחבר בין שד' הנשיא ליפה נוף .

 התכנית כלולה במתחם לשימור על פי רשימת השימור של עיריית חיפה-"מתחם טיילת לואי" ובשטח שתי החלקות קיימים שני מבנים אשר אינם מיועדים לשימור. התכנית נדונה בועדת השימור של חיפה שמצאה את המבנים כלא ראויים לשימור וקבעה כי אין לה התנגדות להריסתם של המבנים.

תחום התכנית נכלל במדיניות מרכז הכרמל שהוכנה ע"י הוועדה המקומית ואומצה בהערות על ידי הוועדה המחוזית, באזור המיועד לתגבור זכויות בנייה.

השלב הסטטוטורי:
ועדת משנה א' של הוועדה המחוזית חיפה החליטה בישיבתה מיום 21.07.10 על הפקדת התכנית חפ/2063/א שינוי יעוד והוראות בניה בשדרות הנשיא 99. התוכנית אושרה וכבר הרסו בשטח את שני הבניינים הישנים.
בעבר הוגשה תוכנית להקמה של מגדל מגורים בן 30 קומות, שבו 90 יחידות דיור, תוספת שתי קומות למבנה המלון הקיים ושטחי מסחר בקומת הקרקע של הבניין החדש. התוכנית לא אושרה כיוון שלא תאמה את  מדיניות פיתוח מרכז הכרמל המאשרת בניינים עד לגובה 9 קומות באזור זה.