נוף כרמל מערבי
נוף כרמל מערבי

נוף כרמל מערבי 1

     נוף כרמל מערבי – חפ/ 1893ב'

1. תיאור התוכנית
השכונה המתוכננת ממוקמת במורד הכרמל המערבי מתחת לרחוב דרך הים ומלון בן יהודה. השכונה המוצעת יוצרת המשך בינוי בין דרך הים לרמת חביב ובין הבנייה על ההר לבנייה על המישור. נתוני התוכנית מצביעים על בנייה צפופה שתכלול 400 יחידות דיור בבניינים בני 6-13 קומות וכ- 17 יחידות דיור לדונם. עוד מתוכננים גני ילדים, מעון יום ובית כנסת שיהיו צמודים למבני המגורים הקיימים. התוכנית החדשה מציעה כניסה אחת בלבד מדרך הים והקמת קירות תומכים בגובה 35-40 מטר.
תוכנית זו בה מבוקשים 185% בנייה, מנוגדת לתוכנית בניין העיר הקיימת המאפשרת בניית מבנים בני 3-4 קומות בלבד מעל קומת עמודים (66% בנייה). 

2. השלב הסטטוטורי
הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה דנה בפברואר 2009 בתוכנית לקראת הפקדתה. לאחר פעילות ציבורית של התושבים נגד התוכנית, הסכימו היזמים והעירייה לקיים הליך של שיתוף ציבור. מתכנן המחוז אימץ את העמדה המשותפת לכולם, ובוועדה הוחלט לסגור באופן מינהלי את תיק התוכנית, ולפתוח אותו שוב כאשר יושלם הליך שיתוף הציבור.  2000 תושבים בכרמל חתמו על עצומה למניעת הבנייה המוצעת.
בימים אלה, אוקטובר 2009 מתקיים הליך שיתוף ציבור בתוכנית לאחר מאבק ממושך שניהלו תושבי שכונת כרמל מערבי. ההליך מתנהל על ידי משרד יעוץ חיצוני. במסגרתו הוצגה התוכנית לתושבים והוקמו שתי קבוצות עבודה מטעם התושבים: קבוצה בנושא בינוי, נוף ושטחים פתוחים וקבוצה בנושא תחבורה, תשתיות ומבני ציבור. בשלב הבא מתוכננות פגישות עם היזם לדון באפשרויות ובחלופות לפתרון הבעיות. בסוף התהליך תכין חברת היעוץ מסמך בו ירוכזו עמדות התושבים. המסמך יוגש לועדה המחוזית

3. סכנות התוכנית
1. פגיעה נופית חמורה - שטח התוכנית הוא מקום רגיש מבחינה נופית ומתאפיין בטופוגרפיה קשה. המבנה הנופי של הכרמל עם בתים בגובה 2-3 קומות ישבר ע"י רבי קומות בצפיפות גדולה ביניהן.
2. בעקבות הבנייה המאסיבית עלול להיגרם דרדור עודפי עפר, סלעים ופסולת בנייה אל מחוץ לשטחי הבינוי לעבר שטח רגיש של וואדי עמיק.
3. יווצר עומס תחבורתי ברחובות הכרמל בעקבות התוספת  הרבה של מכוניות באזור. יגדלו זיהום האוויר והרעש באזור הכרמל המערבי
4. יווצר עומס עירוני על חשבון שטחים ירוקים-  בניית שכונת נוף הכרמל מהווה המשך לבנייה הצפופה המאושרת ברמת חביב ומוסיפה על סכנות תוכנית זו. 
5. הסתרת הנוף לרחובות הסמוכים לאזור הפרויקט.
6. הקירות התומכים המוצעים בתוכנית בגובה של 35-40 מטר, יגרמו לפגיעה בנוף, בנגישות ובחיי השכונה.
7. יווצר עומס רב על התשתיות הקיימות באזור.

ועד "כרמל מערבי"
האן אביהו 3370098 077