מדיניות פיתוח אזור מרכז הכרמלמדיניות פיתוח אזור מרכז הכרמל-חפ/2168

1. תיאור התוכנית

מרכז הכרמל חולק לאזורי תגבור בנייה שונים:
1. אזורים בהם ישמרו זכויות הבנייה הקיימות – המורדות הצפוניים של הרכס, חלק מרמת הדר, צדו הדרומי של שד' קיש, צדו הצפוני של רח' ודג'ווד.  שטחים הנשענים על רח' שמשון, רח' הביכורים, רח' האסיף. אזור הכרמל הוותיק, סביבת רחובות היינה וקדימה. שטחים בצדם הנמוך של רחובות כבירים, רענן, פינסקי, שד' הצבי, דרך הים, שושנת הכרמל והתשבי, האסיף, ודג'ווד. שטחים בין רח' יפה נוף ושד' הנשיא, בין רחוב דפנה וחלקה 104 בגוש 10812, השטח שבין שד' הנשיא לבין רח' התשבי. באזורים אלה לא תותר תגבור זכויות בנייה, למעט תגבור מבוקר לפרויקטים ציבוריים, בתי מלון או בתי מלון משולבים במגורים.
2. אזורים לתגבור מותנה - מתחם בין רחוב כבירים לבין רחוב רענן, מתחם בין רחובות שושנת הכרמל ואילנות לבין דרך הים. מתחם בסביבת רחובות אלחנן/ודג'ווד. הגובה המכסימלי של הבניינים יהיה עד 6 קומות.
3. אזורים לתגבור – המוקד העירוני במרכז הכרמל: כולל את השטח משני צידי רחוב מוריה ושד' הנשיא, בין רח' וולפסון לבין רחוב שער הלבנון ובהמשך השטח בין שד' הנשיא לרחוב יפה נוף עד לחלקה 104 בגוש 10812 (כולל). השטח שבין שד' הנשיא ורחוב יפה נוף בין רחוב דפנה לרחוב החורשה. שטחים ברמת הדר. באזור זה מותרת בנייה עד 9 קומות כפוף לבדיקה נופית. הגודל המינימלי של מתחם לפרויקט המציע 17-22 יח"ד יהיה 2 דונם.


2. המצב הסטטוטורי

בתאריך 19.10.04 אושר המסמך המגביל את הבנייה לגובה באזור מרכז הכרמל ל- 9 קומות. בכך הגיע לסיומו מאבק של התושבים בסיועם של פורום ציבורי כרמל והחברה להגנת הטבע נגד שורת מגדלי מגורים עד לגובה 40 קומות שתוכננו להיבנות במרכז הכרמל.
המאבק הציבורי של התושבים החל בשנת 1997 נגד התוכנית של
מגדל אורנים (מגדל 25 קומות) ונגד יתר התוכניות לבנות מגדלי מגורים במרכז הכרמל  שבאו בעקבותיו. בשנת 2001 החליטה הועדה המחוזית בדיון על הפקדתו, לבקש מהעירייה מסמך מדיניות לפיתוח מרכז הכרמל. פורום ציבורי כרמל וארגוני הסביבה בחיפה הכינו הצעת עקרונות לתכנון ופיתוח מרכז הכרמל וציר רכס הכרמל, בשיתוף התושבים לפי עקרונות של פיתוח בר קיימא. המסמך הוצג לראש העיר ולתושבים בכנס רב משתתפים.
מסמך המדיניות של העירייה התיר בנייתם של מגדלים עד לגובה 30 קומות בכל מגרש שגודלו 2 דונם. מסמך זה אושר בוועדה המחוזית ובעקבותיו הופקד מגדל אורנים. פורום ציבורי כרמל והחברה להגנת הטבע הצליחו לעכב את ההפקדה בבית המשפט בטענה שלא נערך דיון במסמך המדיניות של העירייה.  בדיון במסמך המדיניות בוועדה המחוזית בשנת 2003 סמוך למועד הבחירות לראשות העירייה, הסכימה הוועדה לקיים דיון נוסף לאחר הבחירות לראשות העירייה, והורתה לוועדה המקומית לדון גם בתוכנית ארגוני הסביבה.
מאחר והעירייה השתהתה בטיפול בנושא, הגישו היזמים עתירה לבית המשפט בבקשה להפקיד את פרויקט אורנים. החברה להגנת הטבע ופורום ציבורי כרמל הצליחו לדחות את הבקשה.
לבסוף הכינה העירייה את מסמך המדיניות החדש, שאישורו במועצת העיר בשנת 2004 לווה בקשיים רבים.