בית קפה מסעדה "השמורה"חפ/794א': בית קפה ומסעדה "השמורה"
 
1. תיאור התוכנית
בית הקפה "השמורה" נמצא בתוך שמורת טבע בלב שכונת מגורים בין הרחובות פיק"א, הנטקה ואורן. מטרת התוכנית היא להרחיב את  שטח בית הקפה: שטח בנייה עיקרי 540 מ"ר ושטחי שירות 65 מ"ר. מחוץ לבית הקפה יוצבו שולחנות וכסאות למטרות אירוח והסעדה, אולם לא ניתן יהיה להפעיל רמקולים ולא יופעלו מתקני בישול ומטבח בשטח זה. תותר חניה בתחום השטח הפרטי הפתוח. שטח המגרש שישמש לתכליות מסחריות הוא 4536 מ"ר, יתרת השטח 213 מ"ר מוגדרת כשמורת טבע.
 
2. המצב הסטטוטורי
בית הקפה הוקם בשנת 1986 ללא רישיון עסק, במקום ששימש כמכבסה. עם השנים החל המבנה לשמש כפאב "השמורה" ובעליו הרחיבו את המקום בהיקף ניכר ללא היתר. בשל הפעלת העסק ללא רישיון עסקי ולנוכח הבנייה הבלתי חוקית והמטרדים שיצר המתחם לשכנים, הוגשו כתבי אישור לבית המשפט והבעלים הורשע, אך קבל קנסות קטנים שלא הרתיעו אותו להמשיך ולהתרחב בבנייה לא חוקית.
בשנת 2000 הופסקה הפעילות ב"שמורה" והוצא צו הפסקת בניה שיפוטי. עם זאת גם לאחר מכן המשיכו בעלי המקום והוסיפו בנייה בלתי חוקית במקום. הבעלים הגיש תוכנית ללגליזציה של הבנייה הבלתי חוקית במקום. לנוכח שטחו הגדול של בית הקפה קיים חשש שהוא בעצם בקש להפכו לגן אירועים. בשנת 2005 הפקידה הועדה המחוזית את תוכנית בית הקפה למרות שבעליו הוא עבריין בנייה.
תושבי השכונה התארגנו להתנגד לתוכנית בסיועו של "פורום ציבורי כרמל". 96 מתושבי השכונה התנגדו לתוכנית. עקב ריבוי ההתנגדויות, מינתה הועדה המחוזית חוקרת ולאחר דיון בהמלצותיה, דחתה את התוכנית עקב חשיבותו של שטח התוכנית למכלול השטחים העירוניים, כמו כן נותנת התוכנית הכשר למבנים שהוקמו במהלך השנים שלא כדין, תוך הפרה גסה של חוקי התכנון והבנייה.
בשנת 2007 קיימה הועדה דיון מחודש בתוכנית, עקב עתירתו של בעל המקום לבית המשפט והחליטה לאשר את התוכנית בתיקונים ובמספר תנאים: בית הקפה יפעל במבנה סגור בלבד. יצומצם שטח הבנייה העיקרי המבוקש. יהרסו המבנים החורגים משטחו של המגרש. יצומצמו מקומות החניה. בית הקפה יפעל עד שעה 24:00. אפיק הנחל וגדותיו הנכללים בתחום התוכנית המופקדת, יקבעו כשטח ציבורי פתוח.
על החלטה זו עררו למועצה הארצית לתכנון ובנייה: "אדם טבע ודין" על אישור התוכנית ובעלי המקום נגד הריסת הבנייה הקיימת. בהליכים אלה ייצג עו"ד יגאל גולן את "פורום ציבורי כרמל" ואת חלק מהתושבים שהתנגדו לתוכנית. בתאריך 22.7.08 קבעה ועדת הערר של המועצה הארצית שמתן לגליזציה לעבירות בנייה למטרות מסחריות מהווה עידוד לעבריינות בנייה ולכן החליטה לדחות את התוכנית. על החלטה זו עררו בעלי המקום למליאת המועצה הארצית לתכנון ובניה. בתאריך 3.2.09 דחתה המועצה הארצית את הערר.
במאי 2009 הגישו בעלי בית הקפה עתירה לבית המשפט כדי לבטל את דחיית תוכניתם. בחודש אוקטובר 2009  קבל בית המשפט המחוזי בחיפה  את עתירתו של בעל "השמורה" נגד המועצה הארצית לתכנון ובנייה שדחתה את תוכניתו להרחבת בית הקפה. השופטת קבעה כי אמנם בשיקולי מוסד תכנון יש להביא בחשבון גם שיקולי מניעת עבריינות בנייה, אולם מדובר רק באחד מבין השיקולים השונים שעל המוסד להביא בחשבון, שעיקרם שיקולים תכנוניים.  התושבים, אדם טבע ודין והפרקליטות בשם המועצה הארצית הגישו ערעור על ההחלטה לבית המשפט העליון. 
בחודש אוקטובר 2010 קבל בית המשפט העליון את הערעור שהגישו התושבים, אדם טבע ודין והפרקליטות בשם המועצה הארצית, נגד תוכנית הבנייה במתחם השמורה.  בהחלטה הפך בית המשפט העליון את החלטת בית המשפט המחוזי בחיפה וקבע כי אין להכשיר תוכניות בנייה בלתי חוקיות וכי יש להרוס את המבנים שנבנו באופן בלתי חוקי ולהשיב את השטח לשימוש הציבור.
  


 
סכנות הפרויקט
1. הרחבת בית הקפה  ותוספת מקומות החנייה עבורו,  תגרום להרס שטח ירוק  שאין אחר בסביבתו, המשמש לרווחתם של תושבי הסביבה.
2. בית הקפה היווה מטרד חמור לתושבי השכונה עקב הרעש, הריחות ובעיות החנייה שיצר, תלונות השכנים לא הצליחו למנוע את המטרדים.
3. בעלי בית הקפה החלו להרחיבו לאולם שמחות באופן בלתי חוקי, תוך התעלמות מצווים להפסקת עבודה.
4.  אישור התוכנית להרחבה של מתחם השמורה תהווה מתן פרס לעבריין בנייה ותקדים לפעולות בלתי חוקיות של בעלי עסקים !