בית האבות בניצנים
בית האבות בניצנים

בית האבות בניצנים

בית אבות בניצנים – חפ/1033 א'

1. תיאור התכנית
בית האבות מתוכנן להבנות בחורשה טבעית על שלוחת ההר במרכז הכרמל, ברחוב ניצנים. בית האבות המסחרי מיועד ל-94 יחידות דיור ו- 3 מחלקות סיעודיות בשני מבנים: מבנה בגובה 13 קומות ומבנה בן 5 קומות באורך של כ- 100 מטר. השטח הבנוי הכולל הינו כ- 18446 מ"ר (כ- 53% מהשטח המסחרי בגרנד קניון). תוכנית בית האבות מהווה סטייה מהותית מתוכנית בינוי העיר שאושרה בשנות ה- 70, המאפשרת הקמת בית אבות ציבורי בשטח של 9000 מ"ר. היזם מתכנן לכרות כ- 120 עצים הגדלים בסביבתם בטבעית.

2. השלב הסטטוטורי
התוכנית המקורית (חפ/1033 א') אושרה בשנת 1979, ומאז לא מומשה. בשנת 2002 הוגשה התוכנית לוועדה המקומית לתכנון ובניה לאישור "הקלות" להפיכת בית האבות למסחרי, לחריגה מגובה מסד, ובליטה לצד דרום. הוועדה המקומית אישרה "הקלות" אלו!
בשנת 2003 ערערו התושבים ו"פורום ציבורי כרמל" לוועדת הערר, על אישור החריגות ע"י הוועדה המקומית. ועדת הערר קבלה את טענותיהם ובטלה את החריגות שאשרה הוועדה המקומית.

3. סכנות התוכנית
1. תיהרס חלקת טבע ייחודית, מהבודדות שנותרו בכרמל המרכזי במצבם הטבעי. הרס חורשה ענקית של עצים נדירים ביופיים.
2. יפגע הנוף הנשקף  מהרכסים השכנים לפרויקט ,מכיוון הוואדי ומדירות תושבי רחוב ניצנים, הדירות בקצה רחוב פינסקי ושדרות הצבי, וכן לדיירי שכונת כבאביר הצופים לכיוון צפון.
3. בחלק מדירות התושבים תיווצר הצללה שתמנע אור שמש ישירה על הדירות, הצללה זו יכולה לגרום אף להרס גינות.
4. יגרם רעש סביבתי רב ע"י בית האבות שיופעל 24 שעות ביממה. הרעש יגרם ע"י מאות המכוניות של הדיירים והעובדים, משאיות, אמבולנסים ומוניות. תנועה זו תגרום לרעש בלתי נסבל ברחוב ניצנים וברחובות הסמוכים. כמו כן מתוכננים לפעול בבתי האבות גם מתקנים הגורמים לרעש בסביבתם כגון: מכבסה וחנות מזון.
5. היקף התנועה ברחובות יגדל. כבר היום מתקשה השכונה להתמודד עם עומסי התנועה בשעות מסוימות ועם מצוקת החנייה. הגדלת היקף התנועה יהווה מקור לזיהום אוויר.
6. בעקבות הבנייה המאסיבית עלול להיגרם דרדור עודפי עפר, סלעים ופסולת בנייה אל מחוץ לשטח הבינוי לעבר שטח רגיש של הוואדי.
7. אם יאושר הפרויקט, הוא ישמש כתקדים לפרויקטים נוספים דומים לו באזור.

ועד הפעולה
ועד "ניצנים" דוד ריינר טלפון: 8380306