מדיניות פיתוח ציר מוריהמדיניות פיתוח ציר מוריה חפ/2270
 
תיאור התוכנית
 
ציר מוריה נמצא בין מרכז הכרמל לבין מרכז חורב.
 
מטרת המדיניות הינה ליצור מסגרת תכנונית וכללים שיאפשרו התחדשות האזור תוך שמירת והסדרת אופיו כאזור מגורים איכותי מעורב עם שימושים עסקיים והשתלבותו במערך העסקי העירוני תוך שמירת מיקומו ומעמדו היחסי ומבלי ליצור תחרות עם מוקדי מע"ר.
הציר חולק לאזורים בהם יותרו השימושים הקיימים ותוספת שימושים עסקיים בכפוף להוראות המפורטות לכל אזור ולהנחיות הכלליות ולאישור הבקשה להיתר, בקשה לשימוש חורג או שינוי יעוד במסגרת תוכנית תכנון עיר שתאושר כחוק.
במספר מוקדים מרכזיים כמו: מרכז חורב, פינת צפרירים, קולנוע שביט וקריית ספר יאושר תגבור בנייה לפרויקטים עתידיים עד 13-14 קומות, על מנת שיבנו בשטחם גם חניות תת קרקעיות ציבוריות.
 
המצב הסטטוטורי
 
במשך 10 השנים האחרונות הפך ציר מוריה מאזור מגורים שקט שבו מותרים שימושים עסקיים בלבד, לאזור בילויים לילי של בתי קפה, מסעדות ופאבים, המשרת מבלים מכל אזור הצפון.  ריכוזם של עסקי הבילוי שמרביתם פועלים ללא אישור חוקי וללא תשתיות מתאימות, גורם לפגיעה חמורה באיכות חייהם של תושבי ציר מוריה והרחובות הסמוכים ולירידת ערך דירותיהם.
הועדה המחוזית בקשה מעיריית חיפה להכין מסמך מדיניות שיסדיר את היחסים בין בעלי העסקים לבין התושבים בציר מוריה והרחובות הסמוכים ויקבע הנחיות לפיתוח האזור. התושבים בקשו מהעירייה לשתפם בהכנת המסמך כדי שגם עמדותיהם ישולבו במסמך, אך העירייה דחתה את בקשתם.
המסמך שהוכן ע"י העירייה לא התחשב בדעותיהם של התושבים וקבע שכל העסקים הבלתי חוקיים יקבלו אישור בדיעבד. הועדה המחוזית לא אשרה זאת וקבעה שמסמך המדיניות אינו יכול להכשיר שימושים שאינם מותרים על פי כל דין, כמו כן בקשה להגדיר במדויק כיצד יפתרו בעיות החנייה החמורות באזור.
בישיבתה מתאריך 25.9.07 החליטה הועדה המחוזית לאמץ באופן חלקי את מסמך מדיניות ציר מוריה שהוכן על ידי עיריית חיפה בכפוף למגבלות:
מהמסמך תוסר כל התייחסות לנושא הלגליזציה למבנים ולשימושים קיימים, כך שלא יאושרו באופן גורף כל בתי העסק והבילוי הבלתי חוקיים לאורך הציר, שאינם עומדים בתקנות ואינם מספקים פתרונות חנייה ללקוחות.
לצערנו החלטת הועדה אינה נותנת מענה לבעיות מהן סובלים תושבי ציר מוריה וסביבתו. העירייה דחתה אפילו את הצעת הועדה לפתוח את חניוני חורב והאודיטוריום במשך הלילה על חשבון כופר החניה שהיא גובה מבתי העסק. כופר החניה שמשלמים בתי עסק כדי לקבל פטור מהתקנת מקומות חניה , הוא בלתי חוקי, כיוון שאין לעירייה כל תוכנית להשתמש בו לבניית חניונים עבור הציבור.
 
סכנות התוכנית
1. הבעיה המרכזית הנגרמת לתושבים היא העדרם של מקומות חנייה למקומות הבילוי הפועלים בשעות הלילה. כתוצאה מכך חונים המבלים במקומות חניה האסורים לפי החוק, בנתיבי תנועה, גוזלים את מקומות החנייה של דיירי הבתים ברחוב מוריה וסביבתו וחוסמים כניסות לרחובות ולחניות פרטיות.  עיריית חיפה והמשטרה אינן אוכפות את החוק באופן סדיר, גם כאשר מתבקשות לעשות זאת ע"י התושבים. 
2. בתי הבילוי הללו מפרים את חוקי פתיחת בתי העסק, פועלים עד שעות הלילה המאוחרות ויוצרים בעיות של רעש שגם הן אינן נאכפות ע"י העירייה והמשטרה. הם יוצרים גם מפגעי ריח ולכלוך.
3. הימצאותם של מספר רב של  עסקי בילוי גורם גם לבעיות עבריינות: שיכורים הפוגעים במכוניות התושבים, צועקים בלילות ועושים את צרכיהם בחדרי מדרגות ובחצרות הבתים וגורמים לתחושת אי בטחון לדיירי הרחובות.
4. העירייה משקיעה סכומים ניכרים בפיתוח אזור העיר התחתית המתאים מאין כמוהו להיות "דאון טאון" של בילויים: יש בו מקומות חניה בשפע ואין כמעט תושבים. אך במקום לתת תמריצים לבעלי עסקי הבילוי לעבור העירה, היא מעודדת אותם ע"י אי אכיפת חוקי העזר העירוניים באמתלה שכך נמנעת בריחת הצעירים מחיפה!
5. ירידה גדולה בערך דירותיהם של תושבי מוריה והרחובות הסמוכים.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
קבצים להורדה
מסמך מדיניות ציר מוריה
מסמך מדיניות ציר מוריה