רמת חביב
כבירים ומגדלי חוף הכרמל

תוכנית רמת חביב

 רמת הנשיא (רמת חביב) – חפ/ 919 ג'

1. תיאור התוכנית
התוכנית הינה של שכונת מגורים בין מורדות דרך הים ובין שכונת נווה דוד בסמוך לוואדי עמיק. במסגרתה מתוכננים להבנות כ-18 מגדלי מגורים בגובה של 15- 25 קומות, שיכללו 1,063יחידות דיור. הכניסה לשכונה המתוכננת תהיה מכיכר מוצעת בצומת דרך הים 209, תוך ביטול כניסה קיימת מדרך הים- מול הכניסה לשטח הצבאי.
על פי תוכנית המתאר המחוזית 6 (תמ"מ 6), מוצעת צפיפות של 11 יחידות לדונם. הצפיפות בתוכנית רמת חביב- 20 יחידות לדונם, גדולה ב- 85% מזו שמוצעת בתוכנית המתאר המחוזית. 
2. השלב הסטטוטורי
פרויקט רמת חביב אושר על ידי הוועדה המחוזית בשנת 2002. בתקופת ההפקדה התקבלו 330 התנגדויות מהן של דיירי  שכונות הכרמל, עמותות וגופים מאורגנים. בספטמבר 2000 מינתה הוועדה המחוזית חוקר לשמיעת ההתנגדויות לתוכנית. 
על סמך מסקנותיו אשרה הוועדה המחוזית את התוכנית בשינויים קלים: במקום מגדל בן 30 קומות, ניתן יהיה להוסיף לשאר הבניינים עוד קומה אחת בלבד, או להקים מגדל נמוך יותר ובלבד שלא ישתנה מספר הדירות בפרויקט. 
בשלב הראשוני ייבנו 3 מגדלים שבהם 279 יחידות דיור.
3. סכנות התוכנית
1. פגיעה נופית בכרמל- הגדלת הצפיפות ובניית המגדלים תהווה תחסום את הנוף לרבים מהתושבים הגרים על רכס הכרמל הפונה לים. המגדלים מהווים פגיעה גם במראה הכרמל בעת הנסיעה בכביש החוף.
2. פגיעה בוואדי עמיק-  הוואדי כריאה ירוקה יפגע עקב הבנייה המתוכננת.
3. התוכנית יוצרת בעיות תחבורתיות רבות מעבר לקיימות ממילא- דרך הים ,הצמתים שליד הפרויקט ובמרכז הכרמל עמוסים ואינם יכולים לקבל את התנועה הנוספת שהפרויקט ייצור. יש צורך בהרחבת עורקי התחבורה, דבר שאינו ניתן לביצוע ולכן יגרום לעומס בלתי נסבל על הכבישים הצרים. כמו כן התוכנית תגרום לריבוי כלי רכב אשר יצרו זיהום אוויר ורעש בכרמל המערבי.
4. יוצרו בעיות אקלימיות עקב הבנייה המתוכננת – רוחות חזקות ליד הבניינים יחסמו את הרוחות במעלה הוואדי דבר שישנה את איכות החיים בכרמל המערבי.
5. משטחי בטון רבים שלא יספגו את הגשמים. 
6. מחסור חמור בשטחים ירוקים. מתבטל הפארק המתוכנן  במרכז השכונה ובמקומו יוקם בית ספר. עקב הגדלת הצפיפות, כמעט כל שטחי הקרקע ישמשו לחניות.
7. מיעוט במקומות חנייה- צפוי מחסור של כ- 500 מקומות חנייה. כמו כן יווצר עומס רב על תשתיות האזור
8. הגדלת נפחי התנועה תדרוש הגדלת הקיבולת של הצירים על חשבון החניות לאורך הדרכים.
9. אישורו של פרויקט רמת חביב הוא פתח מסוכן לאישורן של תוכניות נוספות באזור כגון: פרויקט נוף הכרמל מערבי.