מיתחם אורנים
מתחם אורנים

מתחם אורנים

מתחם אורנים
1. תיאור התכנית
מיתחם אורנים מתוכנן להיבנות בפינת הרחובות פינסקי, קלר, הברושים ומוריה, במקום מבנה טמפלרי המיועד לשימור.  התכנית כוללת מגדל מגורים בן 25 קומות שיתנשא לגובה של קרוב ל100- מטר בחזית רחוב קלר, ועוד מבנה שישמש כמרכז מסחרי (בחלק הקרוב לרחוב מוריה), כמו כן תוקם חניה תת-קרקעית בגובה 3 קומות.   סה"כ מדובר בבנייה של 15,350 מ"ר שטחים עיקריים ובעוד כמה אלפי מ"ר שטחי שירות.   רחוב הברושים יהפוך לרחוב ללא מוצא ורחוב פינסקי יורחב ויהיה דו סיטרי, בקטע שבין רחוב קלר לבין רחוב מוריה. 
בתוכנית זו מבוקשים כ400- אחוזי בנייה והיא מנוגדת לתוכנית בניין העיר הקיימת, המאפשרת בניית מבנים בני 4-3 קומות בלבד מעל קומת עמודים (66% בנייה).
 

2. השלב הסטטוטורי
 
בשנת 2002 החליטה הועדה המחוזית להפקיד את הפרויקט, תוך אישור 20 קומות בלבד.  ההפקדה בוטלה עקב עתירתם של "פורום ציבורי כרמל" ו"החברה להגנת הטבע".  בתאריך 19.10.04 אשרה הועדה המחוזית את מסמך המדיניות המתוקן לפיתוח מרכז הכרמל שהגישה עיריית חיפה.  מסמך זה מאשר הקמתם של בניינים עד לגובה 9 קומות בלבד במרכז הכרמל. לאחר מכן דנה הועדה המחוזית שנית בתוכנית "אורנים" ולא אשרה להפקיד אותה, כיוון שאינה תואמת את מסמך המדיניות.


 3. סכנות התכנית

3.1    תתווסף תנועה  של כ- 1000 – 800 מכוניות לשכונה שבה כל התנועה מתנקזת לשתי יציאות עיקריות (דרך הים, קדימה-וולפסון).  כבר כיום מתקשה השכונה להתמודד עם עומסי התנועה בשעות מסוימות.
3.2     עומסי התנועה יחייבו הרחבת הכבישים על חשבון חצרות הבתים, החניות העצים, הגינות והמדרכות בשכונה.  כך תיהרס אחת השכונות היפות ביותר בכרמל, שאפילו העירייה הכירה בה כאזור בעל ערכים סביבתיים מיוחדים הראויים לשימור (תוכנית חפ2022/).
3.3     המגדל יטיל צל על כל הבתים סביבו במרחק  כ- 100 - 90 מטר, כך שבתים וחצרות רבים יהיו שרויים ב"חשיכה"  במשך חלק ניכר משעות היום.
3.4     יגדלו ויתעצמו הרעש, זיהום האוויר והרוח.
3.5     יחסרו  מקומות חנייה, תשתיות מים, ביוב, בתי ספר, גני ילדים, גנים ציבוריים, ויפגע גן "מניה שוחט".
 
ועד הפעולה
ועד אורנים טומי גוטליב טל. 8362555