משכנות התשבי
כיכר התשבי-חורשה
ג. משכנות התשבי- חפ/2115/ב

1. תיאור התוכנית
תוכנית חדשה למשכנות התשבי - רח' התשבי 92, עין גדי 12 מציעה להקים 3 מבנים בני 5 קומות על קרקעיות ועוד 2 קומות חניה תת קרקעיות ברובן, הכוללים 27 יחידות דיור בשטח עיקרי של 2553 מ"ר, תוך הרחבת רחוב עין גדי לרוחב של 11.5 מ'.
 
2. השלב הסטטוטורי
התכנית בסמכות הועדה המקומית ואושרה בתאריך 2.5.11, יש לציין כי בעבר הוגשה באותו אתר תכנית בסמכות הועדה המחוזית שמספרה חפ/2115, אשר הציעה הקמת מתחם מגורים הכולל 53 יחידות דיור בשטח של 7900 מ"ר בבניין שגובהו עד 10 קומות. תכנית זו הפקדה בשנת 2004. בעקבות עתירה שהוגשה ע"י מתנגדי התכנית, ביהמ"ש המחוזי ובית המשפט העליון ביטלו את התכנית וקבעו כי ההחלטה לאשרה התקבלה בניגוד לעקרונות מסמך מדיניות מרכז הכרמל. 
התוכנית החדשה הופקדה להתנגדויות, ועד הפעולה ארגן את התושבים להתנגדויות. נכון להיום היזם משך את התוכנית.