עקרונות לפיתוח הכרמלעקרונות לתכנון ופיתוח מרכז הכרמל וציר הרכס/נובמבר 2001

להלן תקציר העקרונות מתוך "הצעת עקרונות לתכנון ופיתוח מרכז הכרמל וציר רכס הכרמל" שהוכנה ע"י אדריכלית פארה גולדמן, ד"ר פנינה פלאוט, אינג' תומא רונן.
ביוזמת: דרך חיפה, פורום ציבורי כרמל, החברה להגנת הטבע, והעמותה למען תכנון ופיתוח איכותי בחיפה.

קבצים להורדה
הצעת עקרונות לתכנון ופיתוח הכרמל וציר הרכס